DA MỘC

DA THÀNH PHẨM

thông tin liên hệ
Mr. Mohammad Nuruzzaman
Director
0937 03 03 08 - 0933 725 227

Hotline

0913 880 720 - 0913 169 055

Da Sofa

Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa
Da bò sofa

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Da  bò mộc chưa lên màu ( A-D)
Da bò mộc chưa lên màu ( A-D)
Da thành phẩm  A-D
Da thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò (da đầu) mộc chưa lên màu
Da bò (da đầu) mộc chưa lên màu
Da bò đen thành phẩm ( trắng mộc)
Da bò đen thành phẩm ( trắng mộc...
Da bò mộc chưa lên màu ( A-D)
Da bò mộc chưa lên màu ( A-D)
Da bò mộc chưa lên màu (A-D)
Da bò mộc chưa lên màu (A-D)
Da bò mộc Lining ( lên nền màu da bò )
Da bò mộc Lining ( lên nền màu da bò )
Da bò ruột thành phẩm TR (3)
Da bò ruột thành phẩm TR (3)
Da bò ruột thành phẩm TR
Da bò ruột thành phẩm TR
Da bò thành phẩm ( A-D)
Da bò thành phẩm ( A-D)
Da bò thành phẩm ( giả cá sấu) A - D
Da bò thành phẩm ( giả cá sấu) A - D
Da bò thành phẩm ( may áo ) A
Da bò thành phẩm ( may áo ) A
Da bò thành phẩm (A) (2)
Da bò thành phẩm (A) (2)
Da bò thành phẩm (A) (4)
Da bò thành phẩm (A) (4)
Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm (A-D) (2)
Da bò thành phẩm (A-D) (2)
Da bò thành phẩm (A-D)
Da bò thành phẩm (A-D)
Da bò thành phẩm (sử dụng may áo) A-D
Da bò thành phẩm (sử dụng may áo) A-D
Da bò thành phẩm A
Da bò thành phẩm A
Da bò thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm( A-D)
Da bò thành phẩm( A-D)
Da bò
Da bò
Da dê ( da mộc) màu trắng xanh
Da dê ( da mộc) màu trắng xanh
Da dê mộc chưa xử lí
Da dê mộc chưa xử lí
Da dê mộc lên nền trắng (A-D) (2)
Da dê mộc lên nền trắng (A-D) (2)
Da dê mộc lên nền trắng (A-D)
Da dê mộc lên nền trắng (A-D)
Da dê mộc màu cà phê A-D
Da dê mộc màu cà phê A-D
Da dê mộc màu gỗ (A-D)
Da dê mộc màu gỗ (A-D)
Da dê thành phẩm (A) (2)
Da dê thành phẩm (A) (2)
Da dê thành phẩm (A) (3)
Da dê thành phẩm (A) (3)
Da dê thành phẩm (A) (17)
Da dê thành phẩm (A) (17)
Da dê thành phẩm (A)
Da dê thành phẩm (A)
Da dê thành phẩm (A)
Da dê thành phẩm (A)
Da dê thành phẩm A-D
Da dê thành phẩm A-D
Da mộc
Da mộc
Da bò ruột thành phẩm
Da bò ruột thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Mẫu Da bò thành phẩm (A)
Mẫu Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da dê thành phẩm
Da dê thành phẩm
Da dê thành phẩm
Da dê thành phẩm
Da dê thành phẩm
Da dê thành phẩm
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)

Đá xây dựng

Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng

Thép ray

Thép ray xe lửa
Thép ray xe lửa
Thép ray xe lửa
Thép ray xe lửa

Tôn cuộn

Tôn cuộn
Tôn cuộn
Tôn cuộn
Tôn cuộn