DA MỘC

DA THÀNH PHẨM

thông tin liên hệ
Mr. Mohammad Nuruzzaman
Director
0937 03 03 08 - 0933 725 227

Hotline

0913 880 720 - 0913 169 055

Da bò thành phẩm

Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò ruột thành phẩm
Da bò ruột thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm (A-D)
Da bò thành phẩm (A-D)
Da bò thành phẩm (sử dụng may áo) A-D
Da bò thành phẩm (sử dụng may áo...
Da bò thành phẩm A
Da bò thành phẩm A
Da bò thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm( A-D)
Da bò thành phẩm( A-D)
Mẫu da bò ruột thành phẩm
Mẫu da bò ruột thành phẩm
Mẫu da bò thành phẩm (A) (2)
Mẫu da bò thành phẩm (A) (2)
Mẫu Da bò thành phẩm (A)
Mẫu Da bò thành phẩm (A)
Mẫu da bò thành phẩm (A-D)
Mẫu da bò thành phẩm (A-D)
Da thành phẩm  A-D
Da thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò đen thành phẩm ( trắng mộc)
Da bò đen thành phẩm ( trắng m...
Da bò ruột thành phẩm TR (3)
Da bò ruột thành phẩm TR (3)
Da bò ruột thành phẩm TR
Da bò ruột thành phẩm TR
Da bò thành phẩm ( A-D)
Da bò thành phẩm ( A-D)
Da bò thành phẩm ( giả cá sấu) A - D
Da bò thành phẩm ( giả cá sấu) A...
Da bò thành phẩm ( may áo ) A
Da bò thành phẩm ( may áo ) A
Da bò thành phẩm (A) (2)
Da bò thành phẩm (A) (2)
Da bò thành phẩm (A) (4)
Da bò thành phẩm (A) (4)
Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm (A-D) (2)
Da bò thành phẩm (A-D) (2)